Kontakt

Naše adresa:
Společnost pro eHealth databáze, a.s.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4
IČ: 26 43 31 09      
DIČ: CZ 26 43 31 09      
Bank. spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2105930596/2700

 

Společnost je vedena u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10382  

 

Kontakty:
e-mail: info@zdravel.cz

 


GPS: 50.0441856N, 14.4588203E

 Mapa II

 

info@zdravel.cz