Chci se zapojit do systému IZIP (zdravotnický pracovník)

Přihlášku zdravotnického zařízení a zdravotnického pracovníka k registraci stačí vyplnit, podepsat a zaslat poštou na adresu IZIP a.s., Hvězdova 33, 140 21 Praha 4.

Jakékoliv dotazy k registraci Vám zodpovíme na info@izip.cz.  

  • Přihlášku si můžete vytisknout přímo z této internetové stránky, případně Vám bude na požádání zaslána.
  • Po registraci do systému IZIP zašleme zdravotnickému pracovníkovi doporučenou poštou do vlastních rukou Oznámení o zřízení přístupu k Profilu zdravotnického pracovníka spolu s Přístupovým heslem zdravotnického pracovníka a Komunikačním číslem zdravotnického pracovníka (důležité pro ověření ZP při komunikaci se společností IZIP).
  • Po registraci budete oprávněni zapisovat zdravotní záznamy pacienta do systému IZIP prostřednictvím většiny klinických softwarů.
  • Dále budete moci, na základě Vám udělených oprávnění, nahlížet do zdravotní dokumentace konkrétních pacientů.

Elektronická zdravotní knížka klienta

Zdravotnický pracovník v IZIP

izip@izip.cz