Důležité sdělení

Vážení klienti Elektronických zdravotních knížek,
posledním dnem roku 2015, tedy 31. prosincem 2015, přestává Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR svým pojištěncům a smluvním zdravotnickým zařízením hradit možnost bezpečného a jednoduchého sdílení informací o výsledcích vyšetření. Princip shromažďování a sdílení výsledků vyšetření, známý jako IZIP, je účinným nástrojem pro zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče pro pacienty a nástrojem pro rozhodování pro lékaře. Pacientům pak poskytoval možnost trvalého sledování vlastních ukazatelů zdravotního stavu poskytnuté zdravotní péče.
S ohledem na tuto skutečnost, abychom se jako provozovatel vyhnuli možnému úpadku společnosti, odstavíme dne 1. ledna 2016 systém IZIP, včetně Elektronické zdravotní knížky, a to do doby, než bude dořešen nový způsob poskytování služby našim klientům. Odstávka systému bude ukončena nejpozději k 30.6.2016. Jsme si vědomi toho, že je to pro naše klienty nepříjemné, ale tento stav nevznikl vinou společnosti IZIP, a.s.
Po dobu odstávky systému budou zabezpečeny datové soubory, včetně osobních údajů klientů tak, aby v žádném případě nedošlo k neoprávněnému přístupu k údajům a jejich nedovolenému zpracování. Bezpečnost datových souborů bude zajištěna obdobnými opatřeními, která byla používána doposud a která byla rovněž předmětem kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2010. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů budou osobní údaje blokovány. Systém blokace je specifickou operací, která po omezenou dobu zajistí  vyloučení osobních údajů z obvyklých operací zpracování. Po tuto dobu nebude možno do osobních údajů klientů zasahovat. Což ovšem rovněž znamená, že nebude možno realizovat žádné individuální požadavky klientů IZIP na opravy, změny či odstranění údajů v datových souborech. Tyto požadavky, zaslané na emailovou adresu info@izip.cz,  budou zpracovány po ukončení odstávky.

Od spuštění nové komunikační platformy VZP ČR rovněž není možné žádat o nové přehledy vykázané zdravotní péče.

Děkujeme za pochopení této výjimečné situace 

izip@izip.cz