Bezpečnost

Společnost Zdravel využívá nejmodernější prostředky při ochraně citlivých zdravotních záznamů před ztrátou či zneužitím, a proto je zajištění informací v elektronických zdravotních knížkách mnohem vyšší než zabezpečení běžné kartotéky v ordinaci.

Všechny informace jsou umístěny na velmi dobře zabezpečených, vysoce dostupných serverech, které jsou pod neustálým dohledem. Vysoký standard zaručují partneři a konzultanti projektu, kteří ukotvili a implementovali prvotní kvalitní bezpečnostní model (společnost IBM) a dále dodávají technologická řešení a poradenské služby (Hewlett-Packard, Oracle, Microsoft, T-Mobile, Telefonica O2 a další).

  • S vlastní databází pracují pouze její administrátoři, kteří pracují v odděleném patře s elektronicky zajištěným vstupem. Jedná se o oprávněné a speciálně vyškolené osoby. 
  • Jako identifikační číslo využívá společnost Zdravel se souhlasem pacienta jeho číslo pojištěnce. 
  • Přístupové heslo klienta (PIN kód) generuje systém zcela náhodně, žádný z pracovníků společnosti Zdravel nemá možnost jej zjistit. Heslo se vytiskne a zabalí se do zvláštní obálky, podobně jako PIN u bankovních karet. Tato obálka je zaslána klientovi doporučeně do vlastních rukou. Klient má vždy možnost požádat o změnu hesla. 
  • Kromě tohoto Přístupového hesla si každý klient sám vytváří ještě druhé, tzv. Osobní heslo klienta. 
  • Bez Přístupového hesla a Osobního hesla není možné dostat se ke zdravotním informacím konkrétního klienta. 
  • Po třech neúspěšných pokusech o přihlášení se přístup do elektronické zdravotní knížky automaticky zablokuje. Takové přísné opatření brání komukoliv, aby se "zkoušel" do systému dostat náhodným zadáváním znaků. 
  • Veškeré informace jsou tedy chráněny systémem hesel a omezením počtu pokusů o přístup. Díky tomuto principu je tak v podstatě jediným možným selháním prozrazení obou hesel přímo uživatelem, před čímž jsou všichni klienti důrazně varováni. 
  • Klientům jsou umožněny i další způsoby zabezpečení vstupu do systému, např. pomocí SMS hesla. 

  • Společnost Zdravel, a. s., získala souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů. S touto institucí jsou rovněž případně průběžně konzultovány technické i právní otázky.


Systém Elektronických zdravotních knížek je v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Elektronická zdravotní knížka klienta

info@zdravel.cz