„Osobní účet pojištěnce“

Společnost IZIP, a.s. provozující systém elektronických zdravotních knížek dnes na tiskové konferenci představila novinářům exkluzivní produkty (služby) určené všem pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny, a.s. se souhrnným názvem „Osobní účet pojištěnce“.

Osobní účet pojištěnce zahrnuje úplný přehled poskytnuté zdravotní péče (výkonů) poskytnuté pacientovi zdravotnickými zařízeními, úplný přehled uhrazených regulačních poplatků pacientem a  úplný přehled uhrazených a započítávaných doplatků na lécích.

Elektronické zdravotní knížky také nabízejí svým uživatelům řadu nových funkcí. Jednou z nich je formulář sloužící k aktualizaci kontaktních údajů, díky kterému tak klient může dostávat důležité informace od své zdravotní pojišťovny.

Uživatel systému elektronických zdravotních knížek může rovněž sledovat, kolik už zaplatil na regulačních poplatcích za návštěvy lékaře, pohotovosti, hospitalizace a recepty v lékárnách. V nejbližších týdnech budou mít všichni pojištěnci VZP k dispozici také svou historii pojištění v podobě úplné historie zdravotního pojištění a uhrazených plateb pojistného včetně možné identifikace případných nedoplatků na pojistném.

Každému registrovanému uživateli EZK byl zpřístupněn kontaktní formulář, který umožní zdravotní pojišťovně informovat svého klienta o všech novinkách a změnách. Další interaktivní tiskopis poskytne možnost reklamace vykázané péče pacientem, bude-li mít pochybnosti o správnosti výše plateb a doplatků. "Tuto výhodu, kdy klient může komunikovat přímo od stolu a nemusí osobně na úřad, dává pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna," upozorňuje ředitel společnosti IZIP a.s. Jiří Pašek.

Noví klienti budou moci využívat služby ihned po registraci do systému elektronických zdravotních knížek.

 

O společnosti IZIP
Systém IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě elektronické zdravotní knížky přístupné prostřednictvím internetu, veškeré informace jsou uloženy a zobrazovány přehledně ve strukturované formě. Systém slouží k rychlému předávání aktuálních informací mezi zdravotní pojišťovnou a pacientem, lékařem a pacientem, či lékaři navzájem, pokud jim to pacient umožní. Lze tak předcházet zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků či opakovaným vyšetřením čímž systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného a zároveň omezuje plýtvání finančními prostředky v celém systému zdravotní péče.
Elektronickou zdravotní knížku hradí svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Česká národní zdravotní pojišťovna. O zřízení elektronické zdravotní knížky lze zažádat prostřednictvím lékaře nebo na webových stránkách www.izip.cz.
V současné době má elektronickou zdravotní knížku více než milion pacientů. Do systému je zapojeno více než devět tisíc zdravotnických pracovníků, padesát pět nemocnic a tři sta lékáren.
Společnost IZIP, a.s., věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz elektronických zdravotních knížek probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP, a.s., je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů. Společnost IZIP, a.s. je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.
Systém IZIP je také vysoce kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si ho zvolila jako referenční projekt. Využívání systému přináší pozitivní prvky jak pacientům, tak i lékařům. V neposlední řadě přináší významné benefity také zdravotním pojišťovnám.  

Zpět

Elektronická zdravotní knížka klienta

info@zdravel.cz