IZIP prošel kontrolou ÚOOÚ na výbornou (aktualizace 23.5.2013)

Společnost IZIP je ve výroční zprávě Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012 uvedena jako příklad toho, jak se má správně zacházet s osobními údaji. Vyplývá to z podrobné kontroly, kterou ve společnosti IZIP provedl v letech 2010 – 2012 Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

 

Závěry čtrnáct měsíců trvajícího auditu jsou výborným vysvědčením pro firmu IZIP, neboť je z nich patrné, že osobní údaje klientů systému jsou bezpečně uloženy a uchovávány a nehrozí jim žádné zneužití.  „Ze skutečností zjištěných při kontrole vyplývá, že společnost IZIP jako správce osobních údajů držitelů EZK/IZIP neporušila povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů,“ konstatuje se ve výroční zprávě ÚOOÚ, která byla v těchto dnech zveřejněna.

Kontroloři prostudovali 91 smluv, směrnic a dalších dokumentů a vyžádali si přes tisíc stran různých dokladů. Kontrola probíhala na základě několika stížností a podnětů, které úřad obdržel v roce 2010 a 2011. Kontroloři se mimo jiné zabývali i smlouvami se společnostmi MD Access, a.s. a UNIQSOL, s nimiž v minulosti IZIP, a.s. spolupracoval a jejichž předmětem bylo zpracování osobních údajů. „Smlouvy jsou uzavřeny v souladu s § 6 zákona o ochraně osobních údajů,“ uvádí se v materiálu ÚOOÚ. Závěry kontroly publikované ve výroční zprávě tak vyvracejí veškeré spekulace médií, že osobní údaje klientů mohou být zneužity.

Kontroloři se zaměřili také na to, jakým způsobem se v rámci projektu Elektronických zdravotních knížek shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje více než 2,5 milionu klientů. Zkoumali rovněž zabezpečení serverů, včetně jejich dohledu, vnitřní sítě a přenosů zdravotních dat v informačním systému. Ani v tomto směru kontroloři neshledali žádné porušení zákona.


Úřad pro ochranu osobních údajů je nejvyšší státní autoritou v oblasti posuzování a hodnocení ochrany osobních údajů. 

 

 

Zpět

Aktuální stav Systému IZIP

 • Počet klientů EZK:2 555 905
 • Počet zdravotnických pracovníků v Systému IZIP:20 968
 • Počet zdravotnických zařízení v Systému IZIP:8 631
  • Vykázané léky:150 548 328
  • Předepsané léky:11 267 700
  • Vydané léky:20 916 519
  • Ambulantní vyšetření:13 558 578
  • Laboratorní vyšetření:6 722 933
  • Anamnézy:641 702
  • Hospitalizace:134 483
  • Očkování:370 024
  • Diagnózy:11 731 883
  • Celkem zdravotních záznamů:215 892 150

Pozvánka na valnou hromadu 23. června 2014

Představenstvo společnosti IZIP, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti IZIP, která se bude konat dne 23. června 2014 od 10:00 hodin v sídle společnosti IZIP, a.s..

Pozvánka ke stažení zde.

Elektronická zdravotní knížka ve Vašem mobilu

Stáhněte si již nyní zdarma aplikaci EZK z Apple App Store (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad) nebo Google Play.

Mějte svou EZK stále při ruce!

Připravili jsme pro vás aplikaci Mobilní EZK , určenou majitelům mobilních zařízení Apple (iPhone, iPad a iPod Touch) a s operačním systémem Google Android.

Aplikace Vám umožní mít při ruce veškeré zdravotní informace o sobě či svých blízkých (s jejich souhlasem) a informace od Vaší zdravotní pojišťovny VZP.

Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Apple App Store již nyní (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad). Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Google Play pro operační systém Android

221 458 180, Po-Pá: 8:00 – 16:00
izip@izip.cz