Robot vs. endovaskul. katetrizace

Průkopníkem roboticky asistovaných cévních operací v Evropě i v zámoří je doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář Oddělení cévní chirurgie pražské Nemocnice Na Homolce.

Na sklonku loňského roku se nově stal předsedou podvýboru pro robotickou cévní chirurgii americké Asociace pro miniinvazivní robotiku (Minimally Invasive Robotic Association, MIRA) a školí lékaře po celém světě včetně USA. Letos v lednu si připsal další úspěch, když jako první provedl roboticky asistovanou operaci aneurysmatu mammární arterie.

V čem byl zákrok tak ojedinělý?
Především v tom, že vlastní výskyt výdutě v oblasti vnitřní arteria mammaria je raritní. Většinou se jedná o nemocné, kteří mají vrozenou poruchu pojivové tkáně, což bývá např. u Marfanova nebo Ehler-Danlosova syndromu. V literatuře dosud nebylo popsáno laparoskopické ani robotické řešení výdutě mammární tepny. V naprosté většině případů je zvolen endovaskulární přístup, kdy je tato výduť vyplněna pružinkami, tzv. koily, které způsobí trombózu a uzávěr tohoto typu výdutě. V tomto konkrétním případě však byl endovaskulární zákrok vzhledem k patologicko-anatomické konfiguraci velké dvojlaločné výdutě a nepříznivému odstupu mammární tepny hodnocen zkušeným vyšetřujícím radiologem jako velmi rizikový.

Jaké jsou v tomto případě největší benefity robotického výkonu?
Robotika samozřejmě nabízí všechny výhody miniinvazivní chirurgie od výborného kosmetického efektu přes krátkou dobu hospitalizace a menší pooperační bolestivost až po kratší dobu pracovní neschopnosti a rychlejší návrat do běžného života. Hlavním trumfem robotické chirurgie je však vynikající pohyblivost robotických nástrojů, které jsou schopny pohybu všemi směry a chirurg je schopen operovat v místech, která jsou pro laparoskopickou a klasickou chirurgii velice obtížně přístupná. A právě tato zásadní výhoda byla využita u zmíněné operace. V cévní chirurgii je zcela zásadní rychlost našití cévní anastomózy a z toho vyplývající doba, po kterou je nutné naložit svorky na příslušnou tepnu. Čas potřebný k provedení klasické laparoskopické anastomózy a doba naložených svorek je nesrovnatelně delší než u klasické nebo robotické operace. To bylo zcela základní příčinou, proč se laparoskopie v kardiovaskulární chirurgii nerozvinula tak, jak tomu bylo v ostatních chirurgických oborech. Robotika toto negativum zcela odbourala a otevřela miniinvazivní chirurgii i pro kardiovaskulární program.

Překážkou rozvoje robotické operace však může být vyšší cena, ne?
Cena bývá běžně uváděna jako nevýhoda, ale toto tvrzení je velice zavádějící. Například v USA je již publikováno, že robotika dokonce snižuje celkové náklady na léčbu.

Jak je tedy zákrok nákladný v porovnání s klasickým výkonem?
Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny pevné ceny operačních výkonů a v různých nemocnicích se liší, není tato otázka jednoduchá. Obecně lze říci, že je robotická operace dražší řádově v desetitisících, ale když dále porovnáte další potenciální zákroky po klasických operacích, např. řešení kýly v jizvě, tak se tyto ceny rychle přibližují. A to se do této kalkulace nezapočítává ještě délka pracovní neschopnosti atd.

Je robotická operace časově náročnější?
Samozřejmě záleží na rozsahu a typu operačního zákroku. Obecně lze říci, že robotické výkony mírně časově náročnější jsou, odhadl bych kolem 20 procent, ale s narůstajícími zkušenostmi se tyto časové intervaly zkracují.

Jací pacienti jsou k roboticky asistovanému výkonu indikováni?
V oblasti vaskulární chirurgie indikujeme robotické zákroky v oblasti břišní aorty a pánevních tepen, kdy se jedná o bypassy z důvodu aterosklerotického obliterujícího postižení nebo v případě výskytu výdutě v těchto lokalizacích. K dalším indikacím patří tromboendarterektomie v aortoiliacké oblasti, některé výdutě viscerálních tepen aorty (např. slezinné tepny), rekonstrukce renálních tepen, ošetřování „endoleaků“ po implantacích stentgraftů nebo některé hybridní operace, kdy jsme kombinovali např. robotickou rekonstrukci renální tepny s implantací hrudního stentgraftu nebo kombinace robotického zákroku na aortě s robotickou operací kýly, kterou jsme ošetřili umělou síťkou.

Je tento typ operace ve světě běžný? Měli jste možnost se někde inspirovat?
Robotická operativa se celosvětově rozvíjí téměř ve všech chirurgických oborech. Robotická cévní chirurgie má ve své mateřské zemi (USA) pomalejší nástup než ostatní obory. Důvodem byly určité problémy u prvních operací a dle mého názoru také nevhodný přístup, který byl převzat z klasické laparoskopické cévní chirurgie. Naše pracoviště, které se robotickou cévní chirurgií zabývá od roku 2005, již během svých zkušeností v laparoskopické cévní chirurgii vytvořilo vlastní jednodušší přístup pro cévní laparoskopii a ten poté využilo i u robotických operací. Řadu robotických cévních operací jsme provedli ve světové premiéře a mnoho pracovišť po celém světě převzalo naši technologii. Působíme jako mezinárodní školicí centrum pro robotickou cévní chirurgii a v zahraničí jsme provedli několik ukázkových operací. Svoje výsledky prezentujeme i publikujeme po celém světě a naše práce v oblasti robotické chirurgie jsou citovány ve významných zahraničních impaktovaných časopisech. Důkazem o tom, že i cévní robotika se začíná rozvíjet, je vznik výboru pro robotickou cévní chirurgii při MIRA.

Zpět

Aktuální stav Systému IZIP

 • Počet klientů EZK:2 555 867
 • Počet zdravotnických pracovníků v Systému IZIP:20 968
 • Počet zdravotnických zařízení v Systému IZIP:8 631
  • Vykázané léky:150 548 328
  • Předepsané léky:11 264 328
  • Vydané léky:20 891 767
  • Ambulantní vyšetření:13 550 622
  • Laboratorní vyšetření:6 676 805
  • Anamnézy:641 702
  • Hospitalizace:134 176
  • Očkování:370 024
  • Diagnózy:11 676 642
  • Celkem zdravotních záznamů:215 754 394

Pozvánka na valnou hromadu 23. června 2014

Představenstvo společnosti IZIP, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti IZIP, která se bude konat dne 23. června 2014 od 10:00 hodin v sídle společnosti IZIP, a.s..

Pozvánka ke stažení zde.

Elektronická zdravotní knížka ve Vašem mobilu

Stáhněte si již nyní zdarma aplikaci EZK z Apple App Store (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad) nebo Google Play.

Mějte svou EZK stále při ruce!

Připravili jsme pro vás aplikaci Mobilní EZK , určenou majitelům mobilních zařízení Apple (iPhone, iPad a iPod Touch) a s operačním systémem Google Android.

Aplikace Vám umožní mít při ruce veškeré zdravotní informace o sobě či svých blízkých (s jejich souhlasem) a informace od Vaší zdravotní pojišťovny VZP.

Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Apple App Store již nyní (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad). Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Google Play pro operační systém Android

221 458 180, Po-Pá: 8:00 – 16:00
izip@izip.cz