Elektronické aukce léků - 1. část

Pokud některá ze zdravotních pojišťoven požádá podle dikce novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

„za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění“ o vypsání soutěže o nejnižší úhradu léčivého přípravku, nic už jí nebude stát v cestě.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) předvedl na přelomu roku zástupcům farmaceutických společností, distributorů i médií ostrou zkoušku svého aukčního portálu, na kterém budou úhradové soutěže elektronicky probíhat.

Pojišťovny žádají...
Aby mohl SÚKL soutěž vypsat, musí mu být doručena žádost zdravotní pojišťovny spolu se souhlasným vyjádřením ministerstva zdravotnictví. Žádost musí podle zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahovat:
- označení léčivé látky a lékové formy, pro něž se o vypsání úhradové soutěže žádá, a dále zpravidla i
- požadovaný obsah léčivé látky v lé¬čivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním,
- minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení léčivých přípravků, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna.

... SÚKL vyhlašuje
Do 30 dnů ode dne podání žádosti SÚKL ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy na svém internetovém portálu) oznámí zahájení úhradové soutěže. Oznámení musí obsahovat:
- označení léčivé látky a lékové formy, pro něž se úhradová soutěž vypisuje,
- počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže,
- podmínky kvalifikace,
- lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku.
Pro účely workshopu a cvičné elektronické eAukce byla zvolena hypotetická úhradová soutěž o nejnižší úhradu léčivé látky simvastatin v potahovaných tabletách. Pokud by se jednalo o opravdovou aukci, mohl by si ten, kdo podá nejlepší (= nejnižší) nabídku, vysoutěžit plnou úhradu dodávaného simvastatinu na příštích 18 měsíců. Jeho méně úspěšným (= dražším) konkurentům by byla přiznána jen 75procentní úhrada.

Reálnému průběhu cvičné eAukce se budeme věnovat v příštím příspěvku, Elektronické aukce léků II.

Zpět

Aktuální stav Systému IZIP

 • Počet klientů EZK:2 555 891
 • Počet zdravotnických pracovníků v Systému IZIP:20 968
 • Počet zdravotnických zařízení v Systému IZIP:8 631
  • Vykázané léky:150 548 328
  • Předepsané léky:11 266 812
  • Vydané léky:20 911 824
  • Ambulantní vyšetření:13 556 452
  • Laboratorní vyšetření:6 712 391
  • Anamnézy:641 702
  • Hospitalizace:134 404
  • Očkování:370 024
  • Diagnózy:11 718 911
  • Celkem zdravotních záznamů:215 860 848

Pozvánka na valnou hromadu 23. června 2014

Představenstvo společnosti IZIP, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti IZIP, která se bude konat dne 23. června 2014 od 10:00 hodin v sídle společnosti IZIP, a.s..

Pozvánka ke stažení zde.

Elektronická zdravotní knížka ve Vašem mobilu

Stáhněte si již nyní zdarma aplikaci EZK z Apple App Store (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad) nebo Google Play.

Mějte svou EZK stále při ruce!

Připravili jsme pro vás aplikaci Mobilní EZK , určenou majitelům mobilních zařízení Apple (iPhone, iPad a iPod Touch) a s operačním systémem Google Android.

Aplikace Vám umožní mít při ruce veškeré zdravotní informace o sobě či svých blízkých (s jejich souhlasem) a informace od Vaší zdravotní pojišťovny VZP.

Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Apple App Store již nyní (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad). Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Google Play pro operační systém Android

221 458 180, Po-Pá: 8:00 – 16:00
izip@izip.cz