Kontakt

Naše adresa:
IZIP, a.s.
Hvězdova 1073/33
140 21 Praha 4
IČ: 26 43 31 09      
DIČ: CZ 26 43 31 09      
Bank. spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2105930596/2700

 

Společnost je vedena u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10382  

 

Kontakty:
e-mail: info@izip.cz

GPS: Loc: 50°3'9.192"N, 14°26'24.386"E

 Mapa

 

Elektronická zdravotní knížka klienta

Zdravotnický pracovník v IZIP

izip@izip.cz