Kontakt

Naše adresa:
ZDRAVEL, a.s.
Hvězdova 1073/33
140 21 Praha 4
IČ: 26 43 31 09      
DIČ: CZ 26 43 31 09      
Bank. spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2105930596/2700

 

Společnost je vedena u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10382  

 

Kontakty:
e-mail: info@izip.cz

 

Nové sídlo společnosti dostupné od 18.7.2016

Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9


GPS: 50°6'15.573"N, 14°29'1.339"E

 Mapa II

 

Elektronická zdravotní knížka klienta

izip@izip.cz