Aktuality

 ZDRAVEL

Nový systém ZDRAVEL spuštěn!

Klienti elektronických zdravotních knížek IZIP mohou od 4. září 2017 využívat nový systém ZDRAVEL.

Veškerá data z platformy IZIP byla zachována a budou v průběhu posledního čtvrtletí roku 2017 přenesena do systému ZDRAVEL. Klienti IZIP tak o svá zdravotní data nepřijdou a mohou ve shromažďování své zdravotní dokumentace nadále pokračovat.

Nový systém je přístupný na adrese www.zdravel.cz. Pro přihlášení do systému ZDRAVEL můžete použít stejné přihlašovací údaje, jaké jste používali pro Vaši stávající elektronickou zdravotní knížku a v systému nyní najdete přenesený Váš osobní profil.

 

Změna názvu společnosti

Dovolujeme si oznámit, že k 29.3.2017 došlo ke změně obchodní firmy na Společnost pro eHealth databáze, a.s.

 

Důležité sdělení

Vážení klienti elektronické zdravotní knížky,
pravděpodobně jste zaznamenali informaci o tom, že společnost IZIP, a.s. dočasně přerušila svou činnost a prošla procesem odchodu původních akcionářů a hledáním nového investora. Tento proces byl úspěšně završen v uplynulých měsících, kdy do projektu vstoupila investiční skupina NORDIC INVESTORS. Tento nový akcionář obratem zahájil aktivní komunikaci s dosavadním partnerem projektu Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, a také práce na obnovení systému EZK. To vše tak, aby data všech klientů byla nejen znovu dostupná on-line, ale hlavně, aby byla maximálně zabezpečena.
EZK je zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život.
Princip EZK tak spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Výhodou EZK je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Lékaři usnadníte práci a ušetříte čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje. Vše je velice jednoduché. Důležité je zároveň to, že Vy sami zůstáváte po celou dobu hlavním regulátorem přístupů a oprávnění ve Vaší EZK.
Budete-li mít k EZK jakýkoliv dotaz nebo připomínku, neváhejte se na vedení společnosti obrátit přes email info@zdravel.cz. Otevřeně a co nejdříve Vám odpovíme.
Nový management a zcela nové směřování projektu sdílení zdravotních dat bude veřejnosti představeno během následujících několika měsíců.

 

Elektronická zdravotní knížka klienta

info@zdravel.cz