Základní informace

Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život.

Princip EZK tak spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Výhodou Elektronické zdravotní knížky, která je i nespornou výhodou pro Vás je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Taková výhoda může i zachránit život. Lékaři totiž usnadníte práci a ušetříte čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje. Vše je velice jednoduché.

Zaregistrujete se a po registraci obdržíte doporučeně poštou do vlastních rukou přístupové údaje do Vaší Elektronické zdravotní knížky. Tyto údaje tedy budete znát pouze Vy. Ihned po prvním přihlášení (neboli aktivaci) budete moci Vaši Elektronickou zdravotní knížku používat – číst v ní, případně si zapisovat poznámky. Vaši Elektronickou zdravotní knížku můžete k nahlížení i zapisování důležitých medicínských informací po vzájemné dohodě zpřístupnit svému lékaři či jinému zdravotnickému pracovníkovi. Zapisovat zdravotní záznamy do Vaší Elektronické zdravotní knížky mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému EZK. Elektronická zdravotní knížka tak pomůže sdílet důležité informace různými lékaři. Na podobném principu funguje i léčba v praxi. Má-li být totiž co nejúčinnější a úspěšná, musí zdravotníci pracovat s co největším množstvím kvalitních informací o Vás a Vašem zdravotním stavu. Jedině z nich může vycházet stanovení správné diagnózy, optimálního výběru a správného nasazení léků i odpovídající volba lékařských zákroků. Neodůvodněným zatajováním údajů o svém zdravotním stavu před ošetřujícím lékařem se vystavujete zatěžování Vašeho organizmu zbytečnými a často opakovanými vyšetřeními, i riziku nesprávné medikace a dokonce i poškození zdraví. Nemáte-li lékařské vzdělání, jste samozřejmě schopni posoudit souvislosti jednotlivých, na první pohled nesouvisejících zdravotních potíží pouze v omezené míře. Informovaný lékař se dokáže rozhodovat rychle a správně. Důležité je, že Vy sami zůstáváte po celou dobu hlavním regulátorem přístupů a oprávnění ve Vaší Elektronické zdravotní knížce.

Elektronická zdravotní knížka klienta

info@zdravel.cz