Nejčastější otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se fungování systému Elektronických zdravotních knížek naleznete na této stránce. V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@izip.cz

 

Jaký je nejrychlejší způsob, kterým si mohu pořídit EZK?

Rychle, snadno a samozřejmě zdarma je možné se zaregistrovat na webu www.izip.cz. Po vyplnění formuláře na internetu budou klientovi během několika dní doručeny do vlastních rukou přístupové údaje do jeho Elektronické zdravotní knížky. Následně stačí EZK „Zprovoznit“ a ihned poté je možné se přihlásit a začít Elektronickou zdravotní knížku používat – číst v ní, případně si zapisovat poznámky.

 

Za jak dlouho obdržím diskrétní obálku s Přístupovým heslem - od data podpisu Přihlášky klienta?

Současná doba zpracování papírových Přihlášek klienta, od data podpisu Přihlášky klienta k datu odeslání doporučené zásilky, trvá cca 4 týdny. V případě, že neobdržíte ani do této doby diskrétní obálku s Přístupovým heslem, kontaktuje nás prosím na info@izip.cz.

 

Kde se mohu zaregistrovat do systému Elektronická zdravotní knížka?
Zaregistrovat se můžete online nebo si můžete přihlášku vytisknout přímo z internetové stránky www.izip.cz, případně Vám bude na požádání zaslána. 

 

Jak můj ošetřující lékař pozná, že mám Elektronickou zdravotní knížku zřízenou?
Lékař se toto může dozvědět jedině od Vás. Můžete mu to sdělit ústně.


Jak mohu provést změny v údajích v Elektronické zdravotní knížce (změna jména, adresy či zrušení knížky)?
Abychom mohli provést jakoukoli změnu ve Vaší Elektronické zdravotní knížce, musíme si v prvé řadě být jisti, že jste to právě Vy, kdo změnu požaduje. Elektronická zdravotní knížka je zřízena na žádost klienta, je majetkem klienta a pouze on rozhoduje o její existenci i obsahu.
Dle Provozního řádu a prohlášení na Přihlášce klienta, je klient povinen oznámit provozovateli systému nepravdivé nebo nepřesné údaje, uvedené v EZK. V žádném případě tak nestačí změnu nahlásit pouze zdravotní pojišťovně. O změnu může klient požádat prostřednictvím své EZK. Změnu adresy a ošetřujícího zdravotnického pracovníka si klient může v EZK provést sám nebo změnu provedeme na základě žádosti klienta (viz Provozní řád).


Je sběr dat a jejich uchování v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů?
Ano je, a to nejenom s tímto zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ale i s Úmluvou Rady Evropy o ochraně jednotlivců s ohledem na automatizované zpracování dat číslo 108, stejně jako i dalších souvisejících právních předpisů. Společnost ZDRAVEL je u Úřadu pro ochranu osobních údajů řádně registrována a její registrace se týká zpracování osobních údajů v systému Elektronických zdravotních knížek.


Jsou informace v Elektronických knížkách dostatečně zabezpečeny?
Samozřejmě. Zabezpečení dat proti krádeži či zneužití je navíc chráněno těmi nejmodernějšími dostupnými prostředky. Nahlížet do nich smí pouze pacient a lékař, kterému to pacient umožní. Systém Elektronický zdravotních knížek pracuje na obdobných principech jako elektronické bankovnictví. Jeho zabezpečení je tak nesrovnatelně vyšší než například zabezpečení údajů v běžné kartotéce v ordinaci lékaře. Zabezpečení je na všech úrovních neustále inovováno podle nejmodernějších trendů a podléhá přísné kontrole specialistů.

Kdo zapisuje do Elektronických zdravotních knížek?
Zapisovat mohou všichni poskytovatelé zdravotní péče, kteří jsou registrováni v systému Elektronických zdravotních knížek. Každý takto provedený zápis je jasně a jednoznačně identifikován, je vždy označen datem a časem, jménem lékaře, jeho odborností a místem, kde byl záznam pořízen. Většina lékařských softwarů umí vytvořit zápis do Elektronických zdravotních knížek automaticky. Tím se časová zátěž lékaře minimalizuje.
Klient sám může zapisovat pouze do sekce „Poznámky klienta“. Ty lze využít například pro přepsání zprávy od ošetřujícího lékaře, který není ještě zapojen do systému EZK. Poznámky klient využije  i pro  zapsání volně prodejných léků, které sám užívá. Lékaři tak budou mít v případě potřeby přehled i o tom, jaké  vitaminy a různé potravinové doplňky, apod. užíváte.


Jsou Elektronické zdravotní knížky užitečné?
Jednoznačně ano. Pomohou Vám při komunikaci s lékaři, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. S Elektronickou zdravotní knížkou jste schopni zodpovědět všechny otázky lékařů, jako jsou např. veškeré prodělané nemoci, očkování, alergie, názvy užívaných léků a jejich dávkování, krevní skupina, trvalé diagnózy atd. Tyto informace jsou pro lékaře velmi důležité, mohou výrazným způsobem ovlivnit Vaši diagnostiku a léčbu. Věřte, že si na všechny nevzpomenete. EZK tak poslouží i jako Vaše „elektronická paměť“. V případech ohrožení života, jako je např. bezvědomí, si zvyšujete šanci na záchranu života.

Elektronická zdravotní knížka klienta

info@zdravel.cz