Nejčastější otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se fungování systému IZIP naleznete na této stránce. V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@izip.cz

 

Jaký je nejrychlejší způsob, kterým si mohu pořídit EZK?

Rychle, snadno a samozřejmě zdarma je možné se zaregistrovat na webu www.izip.cz. Po vyplnění formuláře na internetu budou klientovi během několika dní doručeny do vlastních rukou přístupové údaje do jeho Elektronické zdravotní knížky. Následně stačí EZK „Zprovoznit“ a ihned poté je možné se přihlásit a začít Elektronickou zdravotní knížku používat – číst v ní, případně si zapisovat poznámky.

 

Za jak dlouho obdržím diskrétní obálku s Přístupovým heslem - od data podpisu Přihlášky klienta?

Současná doba zpracování papírových Přihlášek klienta, od data podpisu Přihlášky klienta k datu odeslání doporučené zásilky, trvá cca 4 týdny. V případě, že neobdržíte ani do této doby diskrétní obálku s Přístupovým heslem, kontaktuje nás prosím na info@izip.cz.

 

Kde se mohu zaregistrovat do systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka?
Zaregistrovat se můžete online nebo si můžete přihlášku vytisknout přímo z internetové stránky www.izip.cz, případně Vám bude na požádání zaslána. 

Proč systém IZIP není celoplošný? Proč v něm není zapojeno více lékařů?
To, že není systém dosud celoplošný, bylo způsobeno především nepříliš vstřícným postojem exekutivy v počátcích jeho zavádění do praxe. Ani dnes se tyto postoje výrazně nezměnily a zůstávají poznamenány neodůvodněnou politizací a nesmyslnou nevraživostí. Je to škoda pro systém, zdravotníky, zdravotní pojišťovny a především pro pacienty. Registrace do systému IZIP je tak i nadále věcí dobrovolnou, a to nejen na straně pacienta, ale i na straně lékaře. Bez účinné podpory zdravotních pojišťoven a rezortního ministerstva má skutečně společnost IZIP pouze omezené možnosti zajistit spolupráci se všemi lékaři, i když o to různými metodami usiluje. Do budoucna musíme hledět s optimizmem a doufat v nezpolitizovaný a objektivní pohled na problematiku. Pevně věříme, že pomůže nezávislá, a tedy naprosto apolitická studie odborníků z EU a její závěry, které jednoznačně svědčí ve prospěch systému IZIP a jeho plošného použití. Úspěch je podmíněn i změnou vnímání systému IZIP z pozice politické do roviny věcné a odborné.
Daří se nám zapojovat do systému IZIP nové lékaře a zdravotníky. Nicméně sami bychom si představovali větší dynamiku tohoto procesu. Pomoci můžete i Vy, naši klienti, když své lékaře oslovíte a ty, kteří ještě váhají, budete motivovat spolu s námi. Společnými silami pak můžeme vydobýt výhody pro Vás, pacienty, i zdravotníky a zdravotní pojišťovny. 

Jak můj ošetřující lékař pozná, že mám Elektronickou zdravotní knížku IZIP zřízenou?
Lékař se toto může dozvědět jedině od Vás. Můžete mu to sdělit ústně. Kromě toho bychom Vám doporučili nalepit si na zadní stranu průkazu pojištěnce (kartičky zdravotní pojišťovny) samolepku IZIP. Ta je součástí kopie Přihlášky klienta do systému IZIP. Samolepku Vám pochopitelně může vydat i lékař, který je do systému zapojen, nebo Vám ji na požádání můžeme zaslat.


Jak mohu provést změny v údajích v Elektronické zdravotní knížce (změna jména, adresy či zrušení knížky)?
Abychom mohli provést jakoukoli změnu ve Vaší IZIPlElektronické zdravotní knížce, musíme si v prvé řadě být jisti, že jste to právě Vy, kdo změnu požaduje. Elektronická zdravotní knížka je zřízena na žádost klienta, je majetkem klienta a pouze on rozhoduje o její existenci i obsahu.
Dle Provozního řádu systému IZIP a prohlášení na Přihlášce klienta, je klient povinen oznámit společnosti IZIP nepravdivé nebo nepřesné údaje, uvedené v EZK. V žádném případě tak nestačí změnu nahlásit pouze zdravotní pojišťovně. Je tomu tak proto, že databáze IZIP není s databází VZP ČR propojena. O změnu může klient požádat prostřednictvím své EZK. Změnu adresy a ošetřujícího zdravotnického pracovníka si klient může v EZK provést sám nebo změnu provedeme na základě žádosti klienta (viz Provozní řád).


Je sběr dat a jejich uchování v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů?
Ano je, a to nejenom s tímto zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ale i s Úmluvou Rady Evropy o ochraně jednotlivců s ohledem na automatizované zpracování dat číslo 108, stejně jako i dalších souvisejících právních předpisů. Společnost IZIP je u Úřadu pro ochranu osobních údajů řádně registrována a její registrace se týká zpracování osobních údajů v systému Elektronických zdravotních knížek.


Jsou informace v Elektronických knížkách dostatečně zabezpečeny?
Samozřejmě. Zabezpečení dat proti krádeži či zneužití je navíc chráněno těmi nejmodernějšími dostupnými prostředky. Nahlížet do nich smí pouze pacient a lékař, kterému to pacient umožní. Systém IZIP pracuje na obdobných principech jako elektronické bankovnictví. Jeho zabezpečení je tak nesrovnatelně vyšší než například zabezpečení údajů v běžné kartotéce v ordinaci lékaře. Zabezpečení je na všech úrovních neustále inovováno podle nejmodernějších trendů a podléhá přísné kontrole specialistů.
Společnost IZIP, a. s., je také držitelem certifikátu o shodě systému řízení bezpečnosti informací udělovaného společnostem s kvalitním systémem ochrany dat, a její systém je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Data jsou uložena odděleně, tzn. na jeden server jsou uložena zdravotnická data a na druhý server data s kontaktními údaji (např. jméno, příjmení, adresa pacienta).
Aby se k danému klientovi přiřadila příslušná zdravotnická data, je zapotřebí Přístupové heslo, které má v rukou (zná) pouze klient. Bez tohoto hesla není možné zjistit, ke kterému klientovi zdravotní data patří.


Kdo zapisuje do Elektronických zdravotních knížek?
Zapisovat mohou všichni poskytovatelé zdravotní péče, kteří jsou registrováni v systému IZIP. Každý takto provedený zápis je jasně a jednoznačně identifikován, je vždy označen datem a časem, jménem lékaře, jeho odborností a místem, kde byl záznam pořízen. Většina lékařských softwarů umí vytvořit zápis do IZIPlElektronických zdravotních knížek automaticky. Tím se časová zátěž lékaře minimalizuje.
Klient sám může zapisovat pouze do sekce „Poznámky klienta“. Ty lze využít například pro přepsání zprávy od ošetřujícího lékaře, který není ještě zapojen do systému IZIP. Poznámky klient využije  i pro  zapsání volně prodejných léků, které sám užívá. Lékaři tak budou mít v případě potřeby přehled i o tom, jaké  vitaminy a různé potravinové doplňky, apod. užíváte.


Jsou Elektronické zdravotní knížky užitečné?
Jednoznačně ano. Pomohou Vám při komunikaci s lékaři, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. S Elektronickou zdravotní knížkou jste schopni zodpovědět všechny otázky lékařů, jako jsou např. veškeré prodělané nemoci, očkování, alergie, názvy užívaných léků a jejich dávkování, krevní skupina, trvalé diagnózy atd. Tyto informace jsou pro lékaře velmi důležité, mohou výrazným způsobem ovlivnit Vaši diagnostiku a léčbu. Věřte, že si na všechny nevzpomenete. EZK tak poslouží i jako Vaše „elektronická paměť“. V případech ohrožení života, jako je např. bezvědomí, si zvyšujete šanci na záchranu života.

Elektronická zdravotní knížka klienta

Zdravotnický pracovník v IZIP

izip@izip.cz