Jak funguje IZIP

IZIP | Elektronická zdravotní knížkaElektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR.

Princip EZK tak spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Výhodou IZIP l Elektronické zdravotní knížky, která je i nespornou výhodou pro Vás je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Taková výhoda může i zachránit život. Lékaři totiž usnadníte práci a ušetříte čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje.

Vše je velice jednoduché. Zaregistrujete se a po registraci obdržíte doporučeně poštou do vlastních rukou přístupové údaje do Vaší IZIP l Elektronické zdravotní knížky.  Tyto údaje tedy budete znát pouze Vy. Ihned po prvním přihlášení (neboli aktivaci) budete moci Vaši Elektronickou zdravotní knížku používat – číst v ní, případně si zapisovat poznámky.

Online registrační banner

 

Vaši Elektronickou zdravotní knížku můžete k nahlížení i zapisování důležitých medicínských informací po vzájemné dohodě zpřístupnit svému lékaři či jinému zdravotnickému pracovníkovi. Zapisovat zdravotní záznamy do Vaší Elektronické zdravotní knížky mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP|EZK. 
IZIP|Elektronická zdravotní knížka tak pomůže sdílet důležité informace různými lékaři. Na podobném principu funguje i léčba v praxi. Má-li být totiž co nejúčinnější a úspěšná, musí zdravotníci pracovat s co největším množstvím kvalitních informací o Vás a Vašem zdravotním stavu. Jedině z nich může vycházet stanovení správné diagnózy, optimálního výběru a správného nasazení léků i odpovídající volba lékařských zákroků. Neodůvodněným zatajováním údajů o svém zdravotním stavu před ošetřujícím lékařem se vystavujete zatěžování Vašeho organizmu zbytečnými a často opakovanými vyšetřeními, i riziku nesprávné medikace a dokonce i poškození zdraví.

Nemáte-li lékařské vzdělání, jste samozřejmě schopni posoudit souvislosti jednotlivých, na první pohled nesouvisejících zdravotních potíží pouze v omezené míře. Informovaný lékař se dokáže rozhodovat rychle a správně. Důležité je, že Vy sami zůstáváte po celou dobu hlavním regulátorem přístupů a oprávnění ve Vaší IZIP l Elektronické zdravotní knížce.

Aktuální stav Systému IZIP

    Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

    Type mismatch: 'nTimeRemaining'

    /custom/_izip_statistics.asp, line 58