Jak funguje IZIP

IZIP | Elektronická zdravotní knížkaElektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR.

Princip EZK tak spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Výhodou IZIP l Elektronické zdravotní knížky, která je i nespornou výhodou pro Vás je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Taková výhoda může i zachránit život. Lékaři totiž usnadníte práci a ušetříte čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje.

Vše je velice jednoduché. Zaregistrujete se a po registraci obdržíte doporučeně poštou do vlastních rukou přístupové údaje do Vaší IZIP l Elektronické zdravotní knížky.  Tyto údaje tedy budete znát pouze Vy. Ihned po prvním přihlášení (neboli aktivaci) budete moci Vaši Elektronickou zdravotní knížku používat – číst v ní, případně si zapisovat poznámky.

Online registrační banner

 

Vaši Elektronickou zdravotní knížku můžete k nahlížení i zapisování důležitých medicínských informací po vzájemné dohodě zpřístupnit svému lékaři či jinému zdravotnickému pracovníkovi. Zapisovat zdravotní záznamy do Vaší Elektronické zdravotní knížky mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP|EZK. 
IZIP|Elektronická zdravotní knížka tak pomůže sdílet důležité informace různými lékaři. Na podobném principu funguje i léčba v praxi. Má-li být totiž co nejúčinnější a úspěšná, musí zdravotníci pracovat s co největším množstvím kvalitních informací o Vás a Vašem zdravotním stavu. Jedině z nich může vycházet stanovení správné diagnózy, optimálního výběru a správného nasazení léků i odpovídající volba lékařských zákroků. Neodůvodněným zatajováním údajů o svém zdravotním stavu před ošetřujícím lékařem se vystavujete zatěžování Vašeho organizmu zbytečnými a často opakovanými vyšetřeními, i riziku nesprávné medikace a dokonce i poškození zdraví.

Nemáte-li lékařské vzdělání, jste samozřejmě schopni posoudit souvislosti jednotlivých, na první pohled nesouvisejících zdravotních potíží pouze v omezené míře. Informovaný lékař se dokáže rozhodovat rychle a správně. Důležité je, že Vy sami zůstáváte po celou dobu hlavním regulátorem přístupů a oprávnění ve Vaší IZIP l Elektronické zdravotní knížce.

Aktuální stav Systému IZIP

 • Počet klientů EZK:2 556 678
 • Počet zdravotnických pracovníků v Systému IZIP:20 968
 • Počet zdravotnických zařízení v Systému IZIP:8 631
  • Vykázané léky:163 993 140
  • Předepsané léky:11 303 534
  • Vydané léky:21 299 602
  • Ambulantní vyšetření:13 645 769
  • Laboratorní vyšetření:7 266 418
  • Anamnézy:641 695
  • Hospitalizace:137 997
  • Očkování:370 024
  • Diagnózy:12 402 541
  • Celkem zdravotních záznamů:231 060 720

Elektronická zdravotní knížka ve Vašem mobilu

Stáhněte si již nyní zdarma aplikaci EZK z Apple App Store (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad) nebo Google Play.

Mějte svou EZK stále při ruce!

Připravili jsme pro vás aplikaci Mobilní EZK , určenou majitelům mobilních zařízení Apple (iPhone, iPad a iPod Touch) a s operačním systémem Google Android.

Aplikace Vám umožní mít při ruce veškeré zdravotní informace o sobě či svých blízkých (s jejich souhlasem) a informace od Vaší zdravotní pojišťovny VZP.

Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Apple App Store již nyní (pouze pro zařízení Apple iPhone, iPod Touch a iPad). Stáhněte si zdarma aplikaci EZK z Google Play pro operační systém Android

221 458 180, Po-Pá: 8:00 – 16:00
izip@izip.cz