Aktuality

Změna názvu společnosti

Dovolujeme si oznámit, že k 1.7.2016 došlo ke změně obchodní firmy na ZDRAVEL, a.s.

 

Důležité sdělení

Vážení klienti elektronické zdravotní knížky,
pravděpodobně jste zaznamenali informaci o tom, že společnost IZIP, a.s. dočasně přerušila svou činnost a prošla procesem odchodu původních akcionářů a hledáním nového investora. Tento proces byl úspěšně završen v uplynulých měsících, kdy do projektu vstoupila investiční skupina NORDIC INVESTORS. Tento nový akcionář obratem zahájil aktivní komunikaci s dosavadním partnerem projektu Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, a také práce na obnovení systému EZK. To vše tak, aby data všech klientů byla nejen znovu dostupná on-line, ale hlavně, aby byla maximálně zabezpečena.
EZK je zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život.
Princip EZK tak spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Výhodou EZK je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Lékaři usnadníte práci a ušetříte čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje. Vše je velice jednoduché. Důležité je zároveň to, že Vy sami zůstáváte po celou dobu hlavním regulátorem přístupů a oprávnění ve Vaší EZK.
Budete-li mít k EZK jakýkoliv dotaz nebo připomínku, neváhejte se na vedení společnosti obrátit přes email info@izip.cz. Otevřeně a co nejdříve Vám odpovíme.
Nový management a zcela nové směřování projektu sdílení zdravotních dat bude veřejnosti představeno během následujících několika měsíců.

 

Elektronická zdravotní knížka klienta

izip@izip.cz